Υπεύθυνοι

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης: κα.Ελένη Μπούμη
Τηλ.Επικοινωνίας: 6977785383
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:lenaboumi@yahoo.gr