Κανόνες δανεισμού

  1. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης πάντα με την επίδειξη της κάρτας μέλους
  2. Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης δικαιούται να δανείζεται 1-3 βιβλία κάθε φορά, για χρονικό διάστημα 15  ημερών.
  3. Παράταση δανεισμού για επιπλέον 7 ημέρες παρέχεται μετά από σχετικό αίτημα του μέλους εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος.  Διατηρείται σειρά προτεραιότητας.
  4. Ο δανειζόμενος οφείλει να διατηρεί τα βιβλία σε καλή κατάσταση χωρίς να αφαιρεί σελίδες ή να σημειώνει σε αυτές.
  5. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου, ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με καινούργιο ίδιου τίτλου εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας επιστροφής του.
  6. Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν τηρεί τους όρους και τα χρονικά όρια του δανεισμού, διαγράφεται από τον κατάλογο μελών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και χάνει πλέον το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων.